Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 28 2020

aromatycznie
21:05
Dziadek powiedział mi kiedyś, że kiedy pokłóci się z babcią i ta przestaje się do niego odzywać, on dokręca mocno wszystkie słoiki w domu żeby w końcu musiała z nim porozmawiać. I takiej miłości chce.
aromatycznie
20:19
aromatycznie
19:52
9834 a3b9 500
Reposted fromEtnigos Etnigos
aromatycznie
19:52
9863 2277 500
Reposted fromEtnigos Etnigos
aromatycznie
19:39
7293 f0cd
Reposted fromkarahippie karahippie

May 27 2020

aromatycznie
23:15
Kobieta wygląda najpiękniej gdy się zakocha lub gdy uwolniła myśli od danego mężczyzny.
Reposted fromtake-care take-care viakateistrue kateistrue

May 26 2020

aromatycznie
19:30
Byłam pewna, że znajdę wówczas odpowiednie słowa, żeby wyrazić to, co mnie dręczy, wytłumaczyć mu, dlaczego jestem tak okropnie przerażona, dlaczego mam uczucie, jak gdyby mnie siłą wpychano coraz głębiej i głębiej do czarnego dusznego worka, z którego się już nigdy nie wydostanę.
A potem ten dobry lekarz rozparłby się wygodnie w fotelu, złożył czubki palców dłoni, tworząc małą kościelną wieżyczkę, i wytłumaczył mi, dlaczego nie mogę spać, dlaczego nie mogę jeść, dlaczego nie mogę czytać i dlaczego wszystko, co inni ludzie robią, wydaje mi się idiotyczne, bo cały czas myślę o tym, że na końcu czeka mnie nieuchronnie śmierć.
— Sylvia Plath, Szklany klosz
Reposted byechoesfromonetoanotherkateistruelillepuppet
aromatycznie
19:29
Pragnienie zanegowania depresji własnej i cudzej jest w naszym społeczeństwie tak silne, że wielu
ludzi uzna, że masz problem dopiero w chwili, gdy fruniesz z okna dziesiątego piętra.
— Elizabeth Wurtzel, Kraina prozaca
Reposted bykateistrue kateistrue

May 24 2020

aromatycznie
21:34
Jak nie dasz rady, to znaczy, że nie dasz rady. A nie, że kończy się świat. Jeśli się nie wyrobisz, to znaczy, że się nie wyrobisz. A nie, że nie można na Ciebie liczyć. Kiedy nie zadowolisz wszystkich, to znaczy, że nie wszyscy będą zadowoleni. A nie, że jesteś bezwartościowy. Kiedy poniesiesz porażkę, to znaczy, że poniesiesz porażkę. A nie, że jesteś porażką.
— "Jak nie drzwiami, to oknem"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viamruugaa mruugaa
aromatycznie
21:33
Świat przeszkadza mi w życiu.
— Sławomir Mrożek, Dziennik tom 1 - 1962-1969
Reposted frommhsa mhsa viamruugaa mruugaa
aromatycznie
21:03
0693 2a80 500
Reposted fromxhiatusx xhiatusx viadivi divi
aromatycznie
20:59

Gdyż nie ma większej rzeźni niż pamięć.

— T. Jastrun, "Przebudzenie bez ciebie"
Reposted fromgdybam gdybam viazdjeciahuja zdjeciahuja
20:58
5293 8795 500
Reposted fromzdjeciahuja zdjeciahuja
aromatycznie
18:57
8020 551e 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viadivi divi

May 23 2020

aromatycznie
23:44
6925 31c7
Reposted fromblood blood
aromatycznie
23:44
7206 5eff
Reposted fromblood blood
aromatycznie
23:40
7960 b77e
Reposted fromdoedeer doedeer viaselfharm selfharm
aromatycznie
23:39
9843 42e8 500
Reposted fromCzarnyKaptur CzarnyKaptur
aromatycznie
23:24
Nic się nie stało. Tylko po prostu zjebałaś sprawę. 
— K.
Reposted fromzoou zoou viamusset musset

May 21 2020

aromatycznie
22:50
4399 c18b 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viaVostok Vostok
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
(PRO)
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...