Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 26 2017

aromatycznie
11:16
6449 020c 500
Reposted fromspring-flow spring-flow viamaardhund maardhund
aromatycznie
11:16
11:15
4392 fb71
Reposted fromtosiaa tosiaa viapoppyseed poppyseed

May 18 2017

18:24

May 12 2017

aromatycznie
20:10
3155 b1d7
Reposted fromsummer-vibes summer-vibes viaszydera szydera
aromatycznie
20:10
5792 4238
Reposted fromretaliate retaliate viakompleksdziury kompleksdziury
aromatycznie
20:10
5567 02ee 500

May 11 2017

aromatycznie
20:59
4468 9d33 500
Reposted fromsummer-vibes summer-vibes
aromatycznie
20:39
6508 4829 500
Reposted fromsummer-vibes summer-vibes

May 10 2017

19:11
aromatycznie
19:07
8958 da39
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viamslexi mslexi
aromatycznie
19:06
4467 df0a
Reposted fromspring-flow spring-flow viamruczenie mruczenie
aromatycznie
19:01
W życiu jest tak, że czasami musisz się zderzyć ze ścianą. Musisz nabić sobie potwornego guza. I wtedy ktoś, prawdopodobnie, jebnie cię jeszcze prosto w brzuch. Wówczas sobie przypomnisz, jak fantastycznie jest mieć płuca. Jak cudowny jest każdy bezproblemowy oddech. Jak cudowny jest krzyk.
A później? Później musisz wstać, oprzytomnieć i rozwalić tę ścianę, albo ją obejść.
Wstań, więc. Ja próbuję.
— Piotr C. POKOLENIE IKEA
Reposted frompanikea panikea vianiemaproblemu niemaproblemu
aromatycznie
18:59
5583 1fa1

April 29 2017

20:00
7082 bee4 500
Reposted fromamatore amatore
20:00
9199 e63b

I see you there .. on all fours .. waiting

calm-like .. tho’ I know your senses are on alert

attuned as your mind swirls .. 

licking places deep within .. 

I wish to know .. and lose Myself to

that body .. ready .. to pounce

Reposted fromamatore amatore
aromatycznie
18:38
4143 6dc1 500
Reposted fromsummer-vibes summer-vibes viasucznik sucznik
aromatycznie
18:37
4438 6965
Reposted fromsummer-vibes summer-vibes viasucznik sucznik
aromatycznie
18:35
5720 f095 500
Reposted fromretro-girl retro-girl vialookbook lookbook
aromatycznie
18:32
6722 5896 500
bird
Reposted fromsponzy sponzy
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl