Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 16 2019

aromatycznie
21:33
2504 7388
Reposted fromkarahippie karahippie

November 12 2019

aromatycznie
21:12
Reposted fromshakeme shakeme
aromatycznie
18:04
9873 9816
Reposted fromlordsoth lordsoth viashakeme shakeme
aromatycznie
18:04
6369 9881 500
Reposted frominto-black into-black viashakeme shakeme
aromatycznie
18:04

November 04 2019

aromatycznie
22:08
4762 4761 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viarocktenner rocktenner
aromatycznie
21:13
4847 8364 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viarocktenner rocktenner
aromatycznie
21:11
5458 088c 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viarocktenner rocktenner
aromatycznie
00:52
aromatycznie
00:43
8236 c018 500
Reposted fromshabbadoo shabbadoo viarocktenner rocktenner
aromatycznie
00:43
6092 7c85 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viarocktenner rocktenner

October 28 2019

aromatycznie
23:51
Gdyby nie myśl o samobójstwie, już dawno bym się zabił.
— Emil Cioran, Sylogizmy goryczy.
Reposted frommhsa mhsa viamadinsane madinsane
aromatycznie
15:53
Podobno co nas nie zabije to nas wzmocni. Ludzie tak mówią, kiedy przytrafi im się coś strasznego. Ale to nie prawda. Co nas nie zabije, łamie nam wszystkie kości, roztrzaskuje na kawałki, trzymane w całości brudnawymi bandażami i pożółkłymi plastrami. Wszystko trzeszczy wzdłuż linii pęknięcia. Jesteśmy krusi, śmiertelnie zmęczeni trzymaniem się w jednym kawałku. Czasem żałujemy, że to nas nie zabiło.

— Fiona Barton
Reposted fromblackismycolour blackismycolour viaharridan harridan
aromatycznie
00:01

W dzisiejszym świecie modne są: hejt, dupa, fit, vege, insta, story, gluten, eko.

A człowiek tak bardzo potrzebuje tego, co wyszło już z mody. Miłości, szczęścia, uśmiechu, lojalności, spaceru, pocałunku, zaufania, empatii, bezpieczeństwa.

— Kaja Kowalewska
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viasarkastyczna sarkastyczna

October 27 2019

aromatycznie
23:55
5335 2a9e
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viascared scared
aromatycznie
11:50
8061 b206
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek viagracey gracey
aromatycznie
11:50
Jeśli ktoś nie odpowiada, to znaczy, że po prostu nie chce. W dzisiejszych czasach potrafimy nawet zasnąć z telefonem w dłoniach.
— Damian Makary
aromatycznie
11:49
Kiedyś spytałam Jakuba Żulczyka, czy frajerstwem jest dawać drugą szansę. Odpowiedział: „Nie. Frajerstwem jest dać trzecią”.
— Katarzyna Nosowska

October 22 2019

aromatycznie
14:45
Kolejne kieliszki i tak wspaniale kręci nam się w słowach.
— Jacek Podsiadło - "Miłość po wódce"
Reposted fromsarkastyczna sarkastyczna
aromatycznie
14:45
Kolejne kieliszki i tak wspaniale kręci nam się w słowach.
— Jacek Podsiadło - "Miłość po wódce"
Reposted fromsarkastyczna sarkastyczna
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl