Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 17 2018

aromatycznie
20:13
4638 12af 500
Reposted frompotatos potatos viasucznik sucznik

November 21 2017

aromatycznie
19:52
aromatycznie
19:51
9680 986d
Reposted fromgingillo gingillo viasadporn sadporn

November 06 2017

22:01
6353 e175 500

nakedcouples:

Him and her 21.

October 22 2017

11:37

September 27 2017

aromatycznie
20:46
Człowiek płacze i rozpacza tylko wtedy, kiedy ma jeszcze nadzieję. Kiedy nie ma żadnej nadziei, rozpacz przybiera postać straszliwego spokoju.
— Maria Dąbrowska
Reposted fromcorvax corvax viaRavyna Ravyna
20:25
8149 192e 500
Reposted fromLittleJack LittleJack viadivi divi

September 05 2017

aromatycznie
20:36
1978 eeb5
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viawakemeupx wakemeupx
aromatycznie
20:36
1978 eeb5
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viawakemeupx wakemeupx

June 28 2017

aromatycznie
20:07
0147 7864
Reposted frompesy pesy viaalexandersmith8805 alexandersmith8805
aromatycznie
20:01
aromatycznie
20:01
6571 4a7d 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viavintage-style vintage-style

June 27 2017

19:08
6652 b760

kissette:

Edouard Boubat, Ile Saint-Louis, Paris, 1975

Reposted fromerial erial viatiredeveryday tiredeveryday
aromatycznie
19:07
3722 44e1 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viatiredeveryday tiredeveryday

June 12 2017

aromatycznie
16:11
Reposted frombluuu bluuu
aromatycznie
16:10
7823 dd2b 500
Reposted fromspring-flow spring-flow viamaardhund maardhund
16:09
4755 b9ff 500
Reposted fromLittleJack LittleJack viasadporn sadporn

June 02 2017

aromatycznie
19:12
1907 b4ff
Reposted fromdusix dusix viabakteryja bakteryja
aromatycznie
18:50
Są we mnie dwie kobiety. Jedna pragnie namiętności i przygód. Druga natomiast chce być niewolnicą rutyny, życia rodzinnego, drobnych spraw, które można zaplanować i wykonać. Zmagają się we mnie przykładna pani domu i prostytutka. Spotkanie tych dwóch kobiet w jednym ciele jest bardzo ryzykowną sprawą. Bo to współistnienie dwóch boskich energii, dwóch przeciwstawnych światów i może się zdarzyć, że jeden świat zniszczy drugi.
— D. Terakowska "Ono"
Reposted fromperseweracje perseweracje viapermanent permanent

May 26 2017

aromatycznie
11:16
6449 020c 500
Reposted fromspring-flow spring-flow viamaardhund maardhund
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl